headerfoto

BOB Bergsma

Ervaren Adviseur, Bestuurder en Toezichthouder. Altijd gericht op verbinding en samenwerking!

headerfoto

BOB is thuis in de ‘polder’ en gesprekspartner voor opdrachtgevers in de private en publieke sector. BOB voelt aan wat de volgende stap in het proces moet zijn.

BOB is tevreden wanneer hij beweging, verandering en vooruitgang in een proces weet te bereiken. Hij doet dat de ene keer vanuit een rol als voorzitter en aanjager, de andere keer als onderzoeker of adviseur op de achtergrond.

 

Neem contact op

‘Ik ben pas tevreden wanneer beweging, verandering en vooruitgang is geboekt.’

– BOB Bergsma

BOB Mediation

Tijdens een mediationtraject werken partijen zelf aan een oplossing van een conflict. BOB faciliteert dit proces. BOB is MfN gecertificeerd mediator en gespecialiseerd in arbeidsmediation, medezeggenschapsmediation en overheidsmediation.

BOB Consult

Draagvlak is een voorwaarde voor verandering! BOB doet onderzoek, denkt mee, biedt nieuwe inzichten en is procesbegeleider. Altijd in nauwe afstemming en/of co-creatie met de opdrachtgever.

BOB Toezicht

Een organisatie is gebaat bij een constructief samenspel tussen toezicht, bestuur en medezeggenschap. Daarvoor is het van belang dat iedereen zijn rol, taken en verantwoordelijkheden kent en daarnaar handelt. BOB adviseert, ondersteunt en begeleidt betrokkenen in dit samenspel.

Werkervaring

2023 - heden Directeur Ondernemend Assen
2023 - heden Voorzitter Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
2018 - heden Eigenaar BOB mediation, consult en toezicht Assen
2020 - 2022 Wethouder Assen
2014 - 2020 Projectleider, Breuer&Intraval Groningen
2010 - 2014 Projectleider, MEDE Houten
1999 – 2010 Vakbondsbestuurder, De Unie Houten
1990 – 1999 Diverse juridische functies
headerfoto

De kwaliteiten van BOB

BOB neemt graag regie en zet mensen en processen in beweging om verandering en vooruitgang te bereiken. Daarbij is hij altijd gericht op het versterken van verbinding en samenwerking. Hij voelt aan wat de volgende stap in het proces moet zijn. Hij is graag samen met anderen van betekenis voor anderen. Daarbij maakt hij gebruik van de expertise en ervaringen die hij vanuit de verschillende functies in zijn loopbaan heeft opgebouwd.

BOB staat positief en vol energie in het leven en weet anderen op een ontspannen manier te enthousiasmeren en te ondersteunen. Daarbij heeft hij aandacht voor meningen en gevoelens van anderen. Hij is makkelijk in de omgang, mensgericht en vertrouwenwekkend. Verder is hij niet bang om lastige confrontaties aan te gaan, met emotie om te gaan en zich ergens volledig in te storten.

Regie nemen
Verbinden
Vooruit kijken
Energie
Aandacht
Vertrouwen
headerfoto
Regie nemen
Verbinden
Vooruit kijken
Energie
Aandacht
Vertrouwen

‘Een door partijen zelf opgelost conflict geeft een beter gevoel dan een opgelegde beslissing van een derde!’

– BOB Bergsma

Wil je eens kennismaken?
Neem contact met mij op.

headerfoto